Beletrie > Biografie

Biografie

Pamäť žien

Pamäť žien

O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovorech
1. vydání, 2006

Kniha je pozvaním k porozumeniu veľmi rozmanitých ciest hľadania identity žien v ne/dávnej dobe. Široká verejnosť, ktorej je kniha určená, má na výber, odkiaľ ju začne čítať. Tí/tie, ktorí/é sa rozhodnú hneď pre interpreatčnú analýzu rozhovoru s Milkou L., začnú piatou časťou a budú pokračovať v sledovaní analýzy cez témy moci, sebaponímania, sebarealizácie, sebaúczy, práce, tela a materstva...
Kto sa bude chcieť viac dozvedieť o tom, z akých teoretických východísk bola skonštruovaná tematická interpretačná mriežka, ktorú štyri autorky použili pri analýze uvedených rozhovorov, siahne k štvrtej časti. O všeobecných východiskách a zásadách interpretačnej stratégie sa zmieňuje tretia časť, v ktorej zároveň autorky ponúkajú odborníkom a odborníčkam z oblasti kvalitatívnych metód, aby posúdili ten metodický postup v naratívnej analýze, ktorý samy vytvorili.

Detail
kat. č.: 202202
ISBN-13: 80-89018-96-3
EAN: 9788089018963
jazyk: slovenský
stran: 320
vazba: vázaná
rozměry: 150x210 mm
barva: černobíle
Cena: 299,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: