Pedagogika > Výchova a vzdělávání

Výchova a vzdělávání

Obecná didaktika

Obecná didaktika

2., rozšířené a aktualizované vydání
Grada, 1. vydání, Dotisk, 2008

Učebnice obecné didaktiky, kterou právě držíte v ruce, představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím teoretické poznání. Právě to umožňuje klást si otázky, problematizovat a vidět nové problémy, hledat jejich řešení, uvědomovat si smysl jednání v širších souvislostech. Publikace si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu. Postihuje souvislosti, je s to kriticky analyzovat a hodnotit jednotlivé didaktické koncepce, odlišovat podnětné prvky od módnosti v aktuálních diskuzích. Tím vším se rozšiřuje základ, na němž učitel činí svá didaktická rozhodnutí. Knížka je určena především studentům učitelství, ale také začínajícím učitelům a všem ostatním, kteří mají zájem promýšlet si hlouběji dosavadní zkušenosti.

Detail
kat. č.: 202081
ISBN-13: 978-80-247-1821-7
ISBN-10: 80-247-1821-9
EAN: 9788024718217
jazyk: český
stran: 328
vazba: vázaná
rozměry: 170x245 mm
barva: černobíle
Cena: 399,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: