Psychiatrie a psychopatologie

Psychiatrie a psychopatologie

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých

Diagnostika a terapie
Portál, 1. vydání, 2007

Neurogenní poruchy řečové komunikace představují závažnou problematiku, která zasahuje do řady oborů (klinická logopedie, neurologie, neuropsychologie, psycholingvistika ad.). Publikace zkušeného odborníka shrnuje poznatky týkající se péče o osoby se získanými poruchami schopnosti komunikovat na základě postižení centrální nervové soustavy. Zabývá se etiologií, symptomatologií, diagnostikou a terapií. Jsou zde uvedena praktická doporučení pro úspěšnou komunikaci s osobami s dysartrií, dysfázií, demencí, poruchou sluchu atd. Nechybí kazuistiky a příklady individuálních terapeutických plánů. V příloze jsou rovněž některé z testů, které autor při vyšetřování pacientů využívá. Knihu využijí kliničtí logopedi, psychologové, neuropsychologové, neurologové, fo-niatři, případně další lékaři zabývající se péčí o osoby s neurogenními poruchami komunikace. PaedDr. K. Neubauer, Ph.D., je klinický logoped s dlouholetou praxí s pacienty se získanými poruchami komunikace. Je spoluautorem publikací Klinická logopedie (Portál, 2003) a Diagnostika narušené komunikační schopnosti (Portál, 2003). Dalšími autory jsou Mgr. V. Mikešová, doc. J. Obenberger a Mgr. M. Petržílková.

Detail
kat. č.: 201987
ISBN-13: 978-80-7367-159-4
EAN: 9788073671594
jazyk: český
stran: 232
vazba: brožovaná
rozměry: 160x230 mm
barva: černobíle, 16 stran barevné přílohy
Cena: 369,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: