Psychologie > Populární psychologie

Populární psychologie

Nadání a nadání

Nadání a nadání

Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi
Grada, 1. vydání, 2009

Problematika nadání je po řadu let zkoumána nejen v psychologii a pedagogice, ale zajímají se o ni i další obory. V současné době se stalo téma nadání velmi aktuální a v souvislosti se změnami ve školství mu věnuje stále větší pozornost i široká veřejnost. Ačkoliv v zahraničí se nadáním zabývá řada odborných publikací, u nás nemáme téměř žádnou. A právě proto vznikla tato kniha - aby alespoň částečně zaplnila mezeru. Prezentuje základní přístupy ke studiu nadání, věnuje se teoretickým otázkám a praktickým souvislostem daného tématu. Pojímá tři základní přístupy k nadání dítěte: kognitivní, osobnostně-vývojový, sociálně-kulturní. Stranou nezůstává ani klíčová otázka - vzdělávání a rozvíjení nadaných, vyhledávání nadaných dětí a jejich realizace v práci. Nedílnou součástí tohoto tématu je i vzdělávání učitelů pro práci s nadanými žáky. Publikace vychází z ryze českého prostředí a je věnována zejména studentům pedagogických oborů a oborů psychologie. Řadu nejnovějších informací zde nalezn ou i psychologové a pedagogové v praxi.

Detail
kat. č.: 201887
ISBN-13: 978-80-247-1998-6
EAN: 9788024719986
jazyk: český
stran: 256
vazba: brožovaná
rozměry: 145x205 mm
barva: černobíle
Cena: 299,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: