Kulturální studia > Multikulturní problematika

Multikulturní problematika

Migrace a státní suverenita

Migrace a státní suverenita

Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky
Pavel Mervart, 1. vydání, 2011

Předkládaná monografie se zabývá teologicko-etickou reflexí mezinárodní migrace a imigrační politiky. Autor hledá ve světle teologické etiky odpovědi na následující otázky: Je rozdělení světa do jednotlivých států eticky odůvodnitelné? Je ospravedlnitelná existence imigrační politiky, tj. regulace mezinárodní migrace? Odpovědi na tyto otázky s sebou přinášejí řadu etických implikací, které by se měly promítnout do utváření imigračních politik i do angažmá křesťanských církví. Práce předkládá nejprve historický pohled na realitu států a imigrační politiky a na vybraných imigračních politikách jednotlivých států představuje typizované modely současných imigračních politik. Dále autor prezentuje relevantní podněty z novodobé politické filozofie. Opírá se přitom zejména o myšlení I. Kanta a H. Arendtové, ale diskutuje rovněž normativní sociálně-filozofická východiska současné imigrační politiky. V závěrečné kapitole jsou formulována teologicko-etická řešení. Autor přitom vychází ze základních principů křesťanské sociální etiky – z principu personality, solidarity a subsidiarity -, které na základě zpracovávaného tématu kriticky reflektuje, a prezentuje rovněž postoje vůči přijímání cizinců v dějinách křesťanského sociálního učení a teologického myšlení. V závěru nabízí eticky koncipované podněty pro imigrační politiku a působení křesťanských církví.

Detail
kat. č.: 201740
ISBN-13: 978-80-87378-75-5
EAN: 9788087378755
jazyk: český
stran: 324
vazba: brožovaná
rozměry: 145x210 mm
barva: černobíle
Cena: 299,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: