Žurnalistika a média

Žurnalistika a média

Metody výzkumu médií

Metody výzkumu médií

Portál, 1. vydání, 2010

Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy), tak i akademického (výzkum mediálních organizací, analýza reprezentace, interpretace textu). Jednotlivé metodické postupy jsou rozebrány na praktických příkladech z českých médií. Kniha je zároveň praktickým metodickým manuálem pro čtenáře, kteří se výzkumem médií zabývají, nebo se s ním hodlají hlouběji seznámit. Publikaci ocení studenti oborů mediální studia, žurnalistika, sociologie, politologie a dalších sociálních věd i odborná veřejnost (pracovníci médií, mediálních agentur, reklamních a PR agentur).
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., je vědeckým pracovníkem Centra mediálních studí FSV UK, přednáší zde analýzu mediálních obsahů a sociologii zpravodajství, analýzu médií pak na VOŠP.
PhDr. Martina Vojtěchovská je zástupkyní šéfredaktora odborného týdeníku Marketing & Media.

Detail
kat. č.: 201717
ISBN-13: 978-80-7367-683-4
EAN: 9788073676834
jazyk: český
stran: 296
vazba: brožovaná
rozměry: 130x200 mm
barva: černobíle
Cena: 365,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: