Politologie > Evropa a Evropská unie

Evropa a Evropská unie

Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí

Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí

1. vydání, 2010

Teritorialita a identita představují v soudobé Evropě velmi významný a současně velmi dynamický identifikační prvek jednotlivců i kolektivních společenství. Hlavním záměrem publikace je představit vnímání Evropy a/či jejích (sou)částí v různých myšlenkových prostředích, tj. analyzovat prvky teritoriality, identity a vzájemné percepce promítající se do konstruování autostereotypních či heterostereotypních mentálních map v evropském prostředí. Teoreticky a paradigmaticky vychází kniha zejména z teorie path dependency a konceptu mentálních map. V analýze vycházejí autoři dominantně z politologických, politickogeografických, kulturně-politických a historicko-sociologických pozic a soustředí se na několik analytických úrovní, přičemž převažující analytickou úroveň představují evropské makroregiony: Sever/Skandinávie, Jih/Středomoří a Střední Evropa. Pozornost je dále věnována percepci Evropy ve dvou národních prostředích: eurocentrismu a příkladu konstrukce identit na příhraniční úrovni.

Detail
kat. č.: 201700
ISBN-13: 978-80-7380-300-1
EAN: 9788073803001
jazyk: český
stran: 208
vazba: brožovaná
rozměry: 145x215 mm
barva: černobíle
Cena: 240,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: