Žurnalistika a média

Žurnalistika a média

Mediální studia I/2006

Mediální studia I/2006

Český a slovenský čtvrtletník pro kritickou reflexi médií
1. vydání, 2006

Mediální studia jsou koncipována jako recenzovaný čtvrtletník, který publikuje vedle pravidelných teoretických a empirických statí i překlady cizojazyčných odborných textů, zprávy z výzkumu, kvalitní studentské práce, eseje, recenze odborných publikací a zprávy o aktuálním dění v oblasti mediálních studií a žurnalistiky. Mediální studia vycházejí třikrát za rok česky a jednou anglicky. Časopis je společným projektem Syndikátu novinářů ČR a vybraných vysokoškolských pracovišť, která se v České a Slovenské republice zabývají odbornou reflexí role masových médií a výchovou profesionálních komunikátorů, včetně Katedry mediálních studií FSS MU.
Páteří prvního čísla čtvrtletníku je dvojice textů – úvodní s názvem Mediální studia: Východiska a výzvy vymezuje oblast oboru mediálních studií, shrnuje jejich výzkumné tradice a mapuje oblasti otevírající se aktuálnímu teoretizování a zkoumání; druhý pod titulem Vybrané atributy profesního sebepojetí českých novinářů nabízí „profesní typologii“ českých novinářů vytvořenou v rámci výzkumného projektu Český novinář, prvního rozsáhlého výzkumu zaměřeného na domácí žurnalistickou komunitu. Třetím textem je slovenský překlad studie D. L. Altheideho a J. N. Grimesové Vojnové programovanie: Projekt propagandy a vojna v Iraku, který nejenže odpovídá na nedávné páté výročí útoků z 11. září 2001, ale navíc je velmi dobrou ukázkou tematicky i metodologicky aktuální a zároveň kriticky laděné studie. Součástí čísla jsou recenze aktuálních titulů dotýkajících se oboru, jež jsou uvedeny esejisticky pojatou tematickou recenzí, která se věnuje dílu teoretika fotografie Geoffreyho Batchena.

Detail
kat. č.: 201686
ISBN-13: ID0601-1801-9978
jazyk: český
stran: 102
vazba: brožovaná
rozměry: 175x250 mm
barva: černobíle
Cena: 90,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: