Žurnalistika a média

Žurnalistika a média

Mediální diskurz postmoderny

Mediální diskurz postmoderny

K problematice fatálních strategií a seduktivních her narativních diskusů
Karolinum, 1. vydání, 2001

Tématem této knihy je především postmoderní diskurs románu.
Autor analyzuje jednotlivé postmoderní texty (především romány M. Kundery, U. Eca, J. Fowlese). Charakterizuje základní motivy i podstatná hlediska autorských přístupů. Dokládá, jak vlastní pojetí komunikace u všech tří autorů směřuje zejména k hledání jistých cest úniku mimo napsané. K otevírání tzv. prázdných míst v textu, jimiž lze nechat vystoupit to mlčenlivé, jež je každou promluvou neseno a předkládáno. Autor vychází z Freudovy teze, že náhodu je nutno považovat za dostatečné určení toho, aby určovala náš osud. Téma práce bere v potaz komunikativní transgresi, jisté pronikání za daný řád zpřítomňování, tj. ohled k tzv. rizomatickým spojením. Odkazuje k tzv. rozepřím, křehkým formám náznaků, multiplicitní hře znaků, otevřenému dílu (U. Eco), ironické strategii i symbolické seduktivní hře (M. Kundera), která je podle autora fatální. Autor hledá přednosti románu, v němž je použita postmoderní metoda vyprávění a nachází především předvedení filosofických gest způsobem, který by byl jinde obtížně k dispozici. Text může podle něj zachytit něco z pohybu neočekávaného a nezamýšleného. Má možnost přiblížit se skrytým identitám. Autor obhajuje stanovisko uznání tolerance k nezamýšlenému, hledisko horizontální analogie. Celá práce se opírá o stanoviska postmoderních autorů např. M. Foucalta, J. Derridy, G. Deleuze, J. Baudrillarda, J.-F. Lyotarda.

Detail
kat. č.: 201683
ISBN-13: 80-246-0254-7
jazyk: český
stran: 208
vazba: brožovaná
rozměry: 150x210 mm
barva: černobíle
Cena: 220,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: