Mediace v teorii a praxi

Mediace v teorii a praxi

Grada, 1. vydání, 2011

V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifiko-vaná osoba - mediátor - pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení. Kniha popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její samotný proces. Klade důraz na psychologic-ké a právní charakteristiky mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých oblastech spole-čenské praxe. Podrobněji se zabývá peer-mediací, mediací rodinnou a obchodní. Pozornost je věnována také roli mediátora, jehož specifické postavení na něj klade vysoké požadavky. Publikace přináší velké množství příkladů z praxe, propojuje teoretické informace s praktickými mediačními zkušenostmi. Kniha je určena mediátorům, psy-chologům, právníkům (advokátům, soudcům), sociálním pracovníkům, pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů. Ocení ji též lektoři komunikace, personalisté i lidé s osobním zájmem o problematiku řešení konfliktů.

Detail
kat. č.: 201682
ISBN-13: 978-80-247-3134-6
EAN: 9788024731346
jazyk: český
stran: 272
vazba: brožovaná
rozměry: 160x230 mm
barva: černobíle
Cena: 349,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: