Gender

Gender

Management genderových vztahů

Management genderových vztahů

Postavení žen a mužů v organizaci
Management press, 1. vydání, 2004

Muže a ženy se od dětství učíme vnímat jako vzájemně se doplňující protipóly s odlišnými úkoly a kompetencemi jak v oblasti rodinného života, tak ve sféře práce. Tyto rozdíly a odlišnosti přitom většina z nás chápe jako přirozené, a proto o nich ani o případných genderových nerovnostech nediskutuje. Zahraniční zkušenosti i vlastní výzkumy autorů ovšem ukazují, že řešení otázek spojených s postavením, uplatněním a vzájemnými vztahy žen a mužů má pro organizace i pro společnost jako celek zásadní strategický význam. Podniky, které genderovou problematiku ignorují, se chovají nejen zastarale, ale také „hloupě“ – plýtvají svým „lidským kapitálem“ a ohrožují svou budoucnost na globálním trhu. V zemích EU se totiž odstraňování diskriminace na základě pohlaví stalo respektovanou a právně i prakticky široce zakotvenou normou.
Kniha představuje první český pokus o ucelené uchopení problematiky genderových vztahů v organizacích. Jejím cílem je jednak vymezení a objasnění otázek, kterými se management genderových vztahů zabývá, jednak rozvoj a stimulace genderové citlivosti a povědomí čtenářů. Z toho důvodu jsou jednotlivé kapitoly ukončeny návody na praktická cvičení použitelná v podnikových i vysokoškolských výcvikových a vzdělávacích programech.
Kniha je určena personalistům a personalistkám, manažerům a manažerkám, vysokoškolským studentům a studentkám i všem mužům a ženám, kteří se zabývají otázkou efektivního skloubení úspěšné pracovní kariéry a uspokojivého rodinného života.

Detail
kat. č.: 201626
ISBN-13: 978-80-7261-117-1
ISBN-10: 80-7261-117-8
EAN: 9788072611171
jazyk: český
stran: 156
vazba: brožovaná
rozměry: 165x235 mm
barva: černobíle
Cena: 270,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: