Pedagogika > ostatní

ostatní

Lidé ve škole a jejich vztahy

Lidé ve škole a jejich vztahy

MU Brno, 1. vydání, 2009

První číslo časopisu ročníku 2009 vydávaného Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty MU je celé věnováno tématu sociálního a interpersonálního dění ve škole.

Jednotlivé texty se věnují například vztahům mezi žáky v mateřské škole (text o tělesnosti dětských aktivit), mezi kolegy v učitelském sboru (najdeme zde příspěvky zaměřené na otázku kolegiální spolupráce ve škole, ale také článek zkoumající fenomén pomlouvání), vztahům mezi učiteli a jejich vedením, stejně jako vztahům, které vznikají mezi rodiči a učiteli jejich dětí.

Vedle sedmi příspěvků od českých, slovenských a srbských autorů, časopis obsahuje tři studentské práce tematicky svázané s jádrem časopisu. Studentské práce se zabývají soutěživostí ve škole, generovými stereotypy v pedagogické komunikaci a metodou soutěžní debaty.

Společným jmenovatelem všech textů je skutečnost, že se koncentrují na jevy, které velmi podstatně ovlivňují jak profesi učitele, tak žákovské učení, a přitom nám při běžném pozorování školy často unikají. To není dáno jejich exotičností, nýbrž právě tím, jak všední a známé nám mohou připadat. Jak píše v úvodním zamyšlení editor čísla, autoři shromážděných článků nabízejí čtenářům nové interpretace těchto jevů a umožňují jim tak detailněji nahlédnout pod pokličku života ve škole.

Detail
kat. č.: 201551
ISBN-13: ID0912-1803-7437
jazyk: český
stran: 192
vazba: vázaná
rozměry: 160x230 mm
barva: černobíle
Cena: 195,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: