Leonardo da Vinci aneb Vědy o malířství

Leonardo da Vinci aneb Vědy o malířství

Gesto v umění
Barrister & Principal, 1. vydání, 2008

Šest studií známého francouzského historika umění Andrého Chastela sebraných v tomto svazku je členěno do dvou tematických oddílů. V prvních třech studiích se autor zabývá mnohovrstevnatou osobností renesančního umělce Leonarda da Vinci a jeho vědami o malířství, ale také nutnými mezemi jeho tehdejšího poznání. V části druhé přinášíme tři Chastelovy studie o problematice gesta v umění, jíž věnoval velkou pozornost na svých seminářích na Collège de France i v řadě jiných odborných textů. Pomocí příkladů od antiky až po 20. století zkoumá znaky této nonverbální komunikace a snaží se ukázat, co vše z nich můžeme v dnešní době vyčíst a kde se naopak skrývají rizika takovéto interpretace.
André Chastel (1912–1990), významný historik umění a autor řady odborných prací především o italském renesančním umění. V edici DĚJINY A TEORIE UMĚNÍ již česky vyšla jeho kniha Vyplenění Říma. Od manýrismu k protireformaci (2003).

Detail
kat. č.: 201540
ISBN-13: 978-80-7364-050-7
EAN: 9788073640507
jazyk: český
stran: 108
vazba: brožovaná
rozměry: 125x195 mm
barva: černobíle
Cena: 195,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: