Lekcii po morfologii russkogo jazyka

Lekcii po morfologii russkogo jazyka

MU Brno, 3. vydání, 2013

Publikace dává základní popis gramatického systému ruského jazyka, jeho zákonitostí a pravidel s cílem zvládnutí ruského tvarosloví. Skripta obsahují gramatickou terminologii, výklad všech slovních druhů (substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa, neohebné slovní druhy) a jejich paradigmatiku. Je uveden značný objem příkladů a je důsledně zachováno hledisko srovnání s češtinou u jevů zvláště obtížných a odlišných.

Detail
kat. č.: 201536
ISBN-13: 978-80-210-6232-0
ISBN-10: 80-210-6232-0
EAN: 9788021062320
jazyk: český
stran: 160
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
barva: černobíle
Cena: 190,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: