Filosofie > ostatní

ostatní

Konfucius v zrcadle Sebraných výroků

Konfucius v zrcadle Sebraných výroků

Academia, 1. vydání, 2009

Kniha nabízí pohled na Konfucia, starověkého čínského myslitele doby 500 př. n. l., a jeho dílo prostřednictvím nového překladu Sebraných výroků (Lun Yu), základního kánonu konfuciánského učení, doplněného o první český překlad dalších dvou ze čtyř konfuciánských kánonů – Velikého učení (Da Xue) a Střední míry (Zhoní Yong). Konfuciovo učení bylo postaveno zejména na výkladu etických norem a jejich uplatnění v životě společnosti. Rozborem a popisem klíčových pojmů tohoto učení na základě kontrastivních postupů hledá autor překladu jejich optimální ekvivalentní vyjádření v češtině, jako nezbytného předpokladu věrohodné obsahové interpretace základních myšlenkových východisek konfucianismu ve zcela odlišném historickém a kulturním prostředí.
Publikace představuje čtenáři Konfuciovu osobnost a některé jeho učedníky především na základě jejich autentických výroků. Ukazuje přitom na kulturně historické pozadí formování Konfuciových filozofických názorů a v poznámkovém aparátu uvádí i další informace týkající se různých reálií starověké Číny.

Detail
kat. č.: 201387
ISBN-13: 978-80-200-1695-9
ISBN-10: 80-200-1695-3
EAN: 9788020016959
jazyk: český
stran: 534
vazba: vázaná
rozměry: 135x205 mm
barva: černobíle
Zboží již není v prodeji.