Komunikační systémy sluchově postižených

Komunikační systémy sluchově postižených

Beakra, 1. vydání, 2014

Tato monografie pojednává o komunikačníh systémech sluchově postižených v souvislosti s jejich začleňováním do plnohodnotného života ve společnosti. V uceleném pohledu se zabývá metodami a strategiemi konunikace osob s vadami sluchu, prostředky jejich dorozumívání v závislosti na závažnosti postižení i době vzniku vady sluchu, s přihlénutím k jejich individuálním schopnostem a potřebám. Systematickou, všestrannou a podrobnou pozornost věnuje tvorbě a rozvoji orální řeči, zejména vzhledem k narůstajícímu významu orální řeči v návaznosti na rozvo audioprotetiky a implantologie, vizuálně motorickým komunikačním formám, interkulturní komunikaci, alternativním a facilitovaným formám komunikace v případě kombinovaných vad, reedukací sluchu a řeči, jakož i poznatkům a nových technologiích a pomůckách využitelných v komunikaci sluchově postižených. 

Monografie obsahem a zaměřením aspiruje na to být vítaným přínosem pro celou oblast podílejí se na výchově a vzdělávání sluchově postižených: pedagogy, škol pro děti a mládež se sluchovým postižením, pedagogy vyučující integrované žáky se sluchovým postižením, pracovníky speciálně pedagogických center, logopedy, studenty speciální pedagogiky, surdopedie a logopedie. 

Detail
kat. č.: 201363
ISBN-13: 978-80-903863-2-7
ISBN-10: 80-903863-2-6
EAN: 9788090386327
jazyk: český
stran: 375
vazba: brožovaná
rozměry: 140x200 mm
barva: černobíle
Cena: 566,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: