Dějepis a historie

Dějepis a historie

Klíčová slova – 1989

Klíčová slova – 1989

1. vydání, 2007

V knížce děkana PřF UK, Pavla Kováře, Klíčová slova - 1989 lze nalézt rozhovory z období sametové revoluce s lidmi, z nichž většina jsou osobnosti všeobecně známé - někdejší federální ministr životního prostředí J.Vavroušek, významný vědec z PřF UK a představitel protifašistického odboje, emigrant do Kanady V.Krajina, organizátor biologie a ekologie v ČSAV I. Málek, badatel PřF a dnes profesor na Univ. California M. Rejmánek, bývalý ministr ŽP ČR B. Moldan, profesor anatomie a morfologie rostlin PřF UK Z. Černohorský, kustod Herbářových sbírek PřF UK J. Hadinec, spisovatelka krkonošského regionu M. Kubátová, zakladatel moderního holandského lesnictví a český emigrant J. Fanta, dcera malíře angažovaná v ekologických problémech Z. Švabinská, ad. Mezi tématy jsou tehdy (a místy dodnes) ožehavé problémy k řešení v oblasti vědy, výzkumu, výchovy a výuky přírodních věd na školách, ochrany přírody, ekologické politiky, přírodovědných sbírek jako kulturního dědictví, krajinné ekologie, regionálního versus globálního vývoje, střetů ekonomiky a péče o životní prostředí v nejširším slova smyslu… Po 17 letech jsou rozhovory kromě věcné naléhavosti zároveň historickým svědectvím (o to víc, že někteří z protagonistů bohužel již nežijí), které umožňuje konfrontaci dobových ideálů s realitou dalšího vývoje.

Detail
kat. č.: 201302
ISBN-13: 978-80-86845-75-3
EAN: 9788086845753
jazyk: český
stran: 208
vazba: brožovaná
rozměry: 145x205 mm
barva: černobíle
Cena: 180,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: