Žurnalistika a média

Žurnalistika a média

Kapitoly z dějin brněnských časopisů II

Kapitoly z dějin brněnských časopisů II

MU Brno, 1. vydání, 2003

Těžiště publikace lze spatřovat v kapitole sledující proměnu letáku Moravské galerie ve špičkovou výtvarnou revui (Od letáku k Bulletinu MG). Oba hlavní tvůrci Bulletinu Moravské galerie navýsost zasvěceně píší o tomto pokračovateli slavné avantgardní tradice, který si vydobyl uznání i za typografickou podobu. Díky své úrovni se Bulletin MG stal prostředkem směny za zahraniční časopisy, na něž galerii chybí finanční prostředky
K situaci dnešních novin a české žurnalistiky jsou zacíleny závěrečné kapitoly. Přesahy regionálních periodik pojednávají o mutačních stránkách i o „zpravodajském metajazyku“, který smetl rozdíly mezi novinářskými žánry. Potřebují dnes noviny Arnošta Heinricha? je polemická úvaha, původně publikovaná ke 120. výročí narození této vůdčí osobnosti meziválečných Lidových novin, díky níž tyto noviny „vstoupily do Evropy daleko před námi“. Ovšem v dnešních novinách, soustředěných na výdělečnou činnost víc než na co jiného, už by Heinrich neměl šanci (tím méně v Brně, které se z někdejší časopisecké veličiny změnilo na velkoměsto bez vlastního deníku).

(Koedice MU Brno – George Town; ISBN George Town 80-86251-17-9)

Detail
kat. č.: 201249
ISBN-13: 80-210-3060-7
jazyk: český
stran: 144
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
barva: černobíle
Cena: 118,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: