Sociologie

Sociologie

Jednání, diskurs, kritika

Jednání, diskurs, kritika

Myslet společnost
Slon, 1. vydání, 2007

Tato kniha je příspěvkem k teoretickému sociologickému myšlení, k pochopení možnosti fungování společnosti jako takové.
Společnost jako abstraktní celek je přiblížena na základě souhry tří struktur: jednání, diskursu a kritiky. Ve třech částech jsou pomocí vybraných teoretických přístupů postupně konkretizovány jak základní obrysy tří zkoumaných struktur, tak jejich vzájemná interakce a význam pro konstituci společnosti jako takové. Autor přitom netvrdí, že jde o jediný dogmatický výklad společnosti. Snaží se pouze myslet společnost v optice, kterou chápe jako jednu z mnoha možných. Čtenář v knize nalezne teoreticky široce založené pojednání, které stojí na detailní analýze myšlení Webera, Parsonse, Habermase či Foucaulta stejně jako na výkladu dědictví kritické teorie a moderního feminismu. Jak lze vysvětlit dynamiku společnosti? Utváří lidské jednání společnost, anebo naopak vzorce jednání formuje tlak společnosti? Do jaké míry je motivace jednání ovlivněna nároky sociálního systému? Jak se udržuje a naopak proměňuje sociální řád? Co způsobuje změnu sociálních norem? Toto jsou otázky kladené v této knize.

Detail
kat. č.: 201204
ISBN-13: 978-80-86429-71-7
EAN: 9788086429717
jazyk: český
stran: 248
vazba: brožovaná
rozměry: 150x230 mm
barva: černobíle
Cena: 275,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: