Kulturální studia > Náboženství a religionistika

Náboženství a religionistika

Jan Hus známý i neznámý

Jan Hus známý i neznámý

Karolinum, 1. vydání, 2009

Jiří Kejř vypráví přístupnou formou příběh života mistra Jana Husa, systematicky vysvětluje pohnutky jednání tohoto významného myslitele i podstatu jeho individualistického založení. Shrnuje tak své početné práce, které se Husa dotkly nebo zcela zásadně analyzovaly okolnosti jeho procesu u kurie a na koncilu kostnickém. Podává zhuštěně vysvětlení nepřesných či zavádějících tvrzení spojených s jeho osobou, která se objevují ve velmi bohaté odborné i popularizující husovské literatuře. Právě shrnutí a vyvrácení dosavadních omylů kolem Husa, jeho přátel i protivníků jsou hlavním cílem knihy. Podle Kejře nelze k Husovi přistupovat pouze s vědomím jeho velikosti a netajeným obdivem, nýbrž především s vědomím, že byl živým člověkem, který měl své přednosti i slabosti a jehož je možné vyložit pouze v dobových souřadnicích. Přestože autor pokládá osobně svoji novou knihu za pouhý zlomek díla, jež by mělo o osobnosti Husova formátu vzniknout, lze ji právem považovat nikoli za fragment, ale za koncentrovaný, hodnotný extrakt zamýšlené, ale nerealizované obsáhlé monografie.

Detail
kat. č.: 201190
ISBN-13: 978-80-246-1643-8
EAN: 9788024616438
jazyk: český
stran: 138
vazba: brožovaná
rozměry: 145x205 mm
barva: černobíle
Cena: 150,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: