Politologie > ostatní

ostatní

Jak zkoumat politiku

Jak zkoumat politiku

Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích
Portál, 1. vydání, 2008

Zatímco studium historie, ekonomie, sociologie či antropologie se neobejde bez metodologické průpravy, studenti politologie zůstávají metodologií nedotčeni. Výsledkem je jejich metodologická bezradnost při konfrontaci s empirickým výzkumem. Autoři chtějí přispět k nápravě tohoto stavu a seznamují čtenáře, ať už se jedná o studenta či výzkumníka, s kvalitativními metodologiemi využitelnými v politologii. U každé metodologie jsou rozebrány její silné i slabé stránky, zhodnoceny možnosti aplikace a je použita při výzkumu dvou empirických problémů. Čtenář získá představu o tom, jak napsat případovou studii, jak zkoumat politický diskurz, co nabízí institucionální etnografie, jak využít výzkum biografie aj.
Doc. Ing. P. Drulák, Ph.D., je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, přednáší na VŠE a UK v Praze a je šéfredaktorem časopisu Mezinárodní vztahy. Vydal řadu publikací, v Portálu vyšla kniha Teorie mezinárodních vztahů (2003).

Detail
kat. č.: 201179
ISBN-13: 978-80-7367-385-7
EAN: 9788073673857
jazyk: český
stran: 256
vazba: vázaná
rozměry: 150x210 mm
barva: černobíle
Zboží již není v prodeji.