Rádci > ostatní

ostatní

Jak psát závěrečné a kvalifikační práce

Jak psát závěrečné a kvalifikační práce

Enigma Czech, 1. vydání, 2008

Příručka je určena všem, kteří stojí před úkolem napsat referát, seminární nebo kvalifikační práci. Na rozdíl od jiných příruček k úpravám vysokoškolských kvalifikačních prací, přináší mj. podrobnou interpretaci platných norem ISO 690 a ISO 690-2 pro zpracování bibliografických citací včetně citací elektronických zdrojů všeho druhu s praktickými příklady, pracuje s novými metodami ukládání, vyhledávání a zpracování informací potřebnými k vlastnímu studiu, s novými typografickými metodami v počítačovém zpracování pro správnou formální úpravu vysokoškolské práce. Doporučení v předkládané publikaci mohou být ale zároveň jen jedním ze způsobů úpravy kvalifikačních prací. Řada institucí si také často vytváří svá vlastní pravidla, která se mohou dokonce od norem a doporučení ISO odklánět a přihlížejí ke zvyklostem oborovým, včetně zahraničních způsobů. V každém oboru bychom našli zvláštnosti a je třeba respektovat zvyklosti lékařů, chemiků či historiků nebo literárních vědců včetně používané rozdílné terminologie. Proto čtenář a uživatel této příručky nechť si bere ty zásady a rady a doporučení, které považuje za rozumné, vhodné a efektivní pro svou práci.

Z obsahu:
- bakalářské práce
- diplomové práce
- dizertační práce
- specializační práce
- habilitační práce
- seminární a ročníkové práce
- práce studentské vědecké a odborné činnosti
- jak vytvořit bibliografické citace a odkazy
- a citovat tradiční a elektronické dokumenty

Detail
kat. č.: 201130
ISBN-13: 978-80-89132-70-6
EAN: 9788089132706
jazyk: český
stran: 162
vazba: brožovaná
rozměry: 160x245 mm
barva: černobíle
Cena: 197,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: