Chcete mluvit česky?

Chcete mluvit česky?

Do you want to speak czech?
5. vydání, 2005

"Do You Want To Speak Czech?“ je úspěšný kurz současné češtiny pro anglicky mluvící cizince ve 2. dílech. 1. díl je určen začátečníkům po středně pokročilé. Učebnice je orientována komunikativně, co nejpřístupnější formou umožní zvládnout základy češtiny – budete schopen/schopna orientovat se ve všech běžných oblastech společenského života – na návštěvě, ve městě, v hotelu, v restauraci, v obchodě, na poště, na nádraží, na letišti, na dálnici, naučíte se vést jednoduché obchodní jednání. Se slovní zásobou a konverzačními obraty si zároveň osvojíte celý základní gramatický systém češtiny. Učebnice je systematická, promyšleným opakováním slovní zásoby, tvarů slov a celých větných struktur se brzy naučíte správně se česky vyjadřovat. Učebnice obsahuje kompletní česko-anglický slovníček – v lekcích i shrnutý v závěru, přehled nejběžnějších konverzačních frází, přehledné gramatické tabulky, klíč ke všem cvičením včetně překladů konverzace v prvních lekcích. Sada 4 audio CD obsahuje nahrávky konverzací a textů jak z učebnice, tak i pracovní knihy. Na audionahrávkách si poslechnete jednoho z nejoblíbenějších českých herců-dabérů Pavla Soukupa.
Každá lekce je doplněna 12 stránkami cvičení, konverzací, textů a dalších aktivit v pracovní knize.

"Do You Want To Speak Czech?“ is a popular 2-part course in modern Czech for English speakers. The first part is specifically designed for beginners and intermediate students. The textbook concentrates on communication skills, allowing you to acquire the basics of the language step by step. You will be able to cope in all spheres of life – visiting friends, in town, in hotels and restaurants, in shops and post offices, at the station or the airport, or on the motorway. You will even learn how to conduct simple business negotations. As you expand your vocabulary and your repertoire of conversational phrases, your command of basic Czech grammar will improve. The methodical textbook, with its patient revision of vocabulary, word formation and sentence structures, will soon enable you to express yourself correctly in Czech.<>The textbook contains a thorough Czech-English word-list for each lesson (summarised in an appendix), an overview of the most common conversational phrases, clear grammatical tables, and a key to all the exercises (including translations of the conversations in the early lessons). The set of 4 Audio CDs contains recordings of the conversations and texts taken from the workbook and textbook. On these recordings you can hear the voice of Pavel Soukup - one of the most popular Czech actors. Each lesson is rounded off with 12 pages of exercises, conversations, texts and further activities in the workbook.

Detail
kat. č.: 200995
ISBN-13: 80-86727-04-1
EAN: 9788086727042
jazyk: český, anglický
stran: 416
vazba: brožovaná
rozměry: 165x225 mm
barva: barevně
Cena: 420,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: