Sociologie

Sociologie

Hodnoty a hodnocení v soiologii Inocence Arnošta Bláhy

Hodnoty a hodnocení v soiologii Inocence Arnošta Bláhy

Studie z dějin klasické české sociologie
1. vydání, 2009

Disertační práce se zabývá sociologií Inocence Arnošta Bláhy (1879 – 1960), zakladatele brněnské sociologie a jednoho z klasiků tohoto oboru v Čechách. Práce je rozdělena do tří větších částí podle hlavních problémových okruhů, které jsou v ní řešeny. V první části, která je jakýmsi úvodem k samotnému zkoumání sociologie I. A. Bláhy, je představeno autorovo vlastní pojetí klasičnosti v sociologii a v kapitole je pojednáno přehledově o výzkumech klasické české sociologie obecně i speciálně o literatuře věnované Bláhově sociologii. Druhá část, která zpracovává Bláhovu sociologii jako celek, se drží rozlišení jeho teoretického a institucionálního významu pro českou sociologii. Představuje nejdůležitější domácí i zahraniční zdroje jeho sociologického myšlení a základní sociologická témata, pojmy a koncepce, s nimiž pracoval. Zvláštní část se věnuje jeho organizačnímu úsilí a jeho významu pro vybudování institucionální základny oboru u nás. Třetí část práce se zabývá speciální problematikou Bláhovy angažované sociologie, v níž autor spatřuje potenciál pro aktualizaci Bláhovy sociologie dnes. Ta je interpretována jako pokus o revizi naturalistických pozitivistických nároků na sociologii a jako stále aktuální příspěvek k řešení problematiky postulátů nehodnotící vědy, které se v sociologii objevují od jejích počátků až do současnosti.

Detail
kat. č.: 200934
ISBN-13: 978-80-210-5038-9
EAN: 9788021050389
jazyk: český
stran: 232
vazba: brožovaná
rozměry: 140x205 mm
barva: černobíle
Cena: 325,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: