Zdravotnická literatura (pro SZŠ a VOŠ)

Zdravotnická literatura (pro SZŠ a VOŠ)

Fyziologie

Fyziologie

Učebnice pro studenty zdravotnických oborů
Grada, 1. vydání, 2005

Fyziologie pro studentyzdravotnických oborů je určena všem studentům nelékařských zdravotnických oborů i oborů sociálně-zdravotních, které jsou realizovány na vyšších odborných školách a v bakalářských a magisterských programech vysokých škol. Aoutor přednášel na fyziologii celé řadě generací studentů medicíny a v současné době i studentům jiných oborů. V roce 2003 mu bylo uděleno čestné členství České fyziologické společnosti, která je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. ... Tato učebnice je šitá „na tělo“ tak, aby přinesla studujícím vše podstatné a důležité, aby ukázala na vazbu s praxí. Studenti musí nabýt přesvědčení, že studium fyziologie není studium teoretické, ale naopak nanejvíš reálné a bezpodmínečně nutné právě pro následující kliniku a praxi...

Detail
kat. č.: 200861
ISBN-13: 80-247-1190-7
EAN: 9788024711904
jazyk: český
stran: 204
vazba: brožovaná
rozměry: 140x175 mm
barva: černobíle
Cena: 219,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: