Fraus ilustrovaný školní slovník

Fraus ilustrovaný školní slovník

anglicko-český, česko-anglický
1. vydání, 2006

Slovník speciálně vytvořený pro žáky 2. stupně základních škol a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.■ jediný slovník, který je v souladu s požadavky nového Školského zákona a Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ■ optimální doplněk k českým i k zahraničním učebnicím angličtiny■ je možné jej využít i při výuce jiných předmětů vedené v angličtině■ cíleně vybraná slovní zásoba pokrývající úrovně A1-A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky■ moderní slovní zásoba■ 25 000 hesel a příkladových vět■ 40 000 významů a 55 000 překladů■ příkladové věty s překlady v anglicko-české i česko-anglické části slovníku znázorňují použití jednotlivých hesel v praxi a usnadňují pochopení hesel v kontextu; vycházejí z prostředí, ve kterém se žáci dané věkové skupiny pohybují a jsou použitelné v každodenní konverzaci■ 800 barevných fotografií a ilustrací, které slouží k vizualizaci slovní zásoby, a tím i k lepšímu zapamatování jednotlivých hesel ■ 50 gramaticko-lexikálních vstupů zaměřených na typické problémy s anglickou gramatikou a slovní zásobou, se kterými se čeští žáci setkávají■ 50 vstupů s reáliemi anglicky mluvících zemí, kde se mohou žáci dozvědět základní informace o kultuře, sportu, zvycích, svátcích a mnoha dalších faktech týkajících se zemí, jejichž jazyk se učí■ výslovnost anglických hesel■ rozsáhlá barevná příloha týkající se výuky na základní škole včetně užitečných konverzačních obratů■ příloha obsahuje tematicky uspořádanou slovní zásobu a užitečné informace a obrazové materiály k tématům: britské a americké měrné jednotky, britská a americká angličtina, geometrická tělesa, interpunkce, architektura, hudební nástroje, udávání času apod.■ konverzační témata byla vybírána s ohledem na danou věkovou skupinu a pokrývají komunikační dovednosti, které mají žáci ovládat v souladu s úrovní A1-A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Detail
kat. č.: 200847
ISBN-13: 80-7238-415-5
EAN: 9788072384150
jazyk: český, anglický
stran: 376
vazba: vázaná
rozměry: 175x245 mm
barva: černobíle
Cena: 389,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: