Filosofie > ostatní

ostatní

Filosof Jan Patočka

Filosof Jan Patočka

2. vydání, 1997

Kniha se skládá z celkem pěti samostatných statí: Filosof Jan Patočka, Svět, domov a cesta u Jana Patočky, Několik slov úvodem k Patočkovým Kacířským esejům, Pozdravujte filosofy… a Filosofova cesta. První, druhý a čtvrtý vyšly již dříve časopisecky, třetí je předmluvou k Patočkovým Kacířským esejům o filosofii dějin, pátý dosud nebyl publikován.
Filosof Jan Patočka je kratším úvodním přiblížením Patočky v podobě upozornění na dva základní impulsy Patočkova myšlení, tj. Husserlovy analýzy přirozeného světa a sókratovské péče o duši. Prvně jmenovanému tématu se věnuje Svět, domov a cesta u Jana Patočky; I. Dubský zde přibližuje Patočkovy analýzy přirozeného světa. Několik slov úvodem k Patočkovým Kacířským esejům začleňují Kacířské eseje do celku Patočkova díla a ptají se, co vlastně je „filosofie dějin“, co jsou dějiny a co znamenají z hlediska fenomenologie. Pozdravujte filosofy… je pokusem I. Dubského přiblížit osobnost J. Patočky. Filosofova cesta je jakýmsi autorovým filosofickým vyznáním; jedná se o projev ze vzpomínkové slavnosti na J. Patočku.

Detail
kat. č.: 200818
ISBN-13: 80-86005-37-2
jazyk: český
stran: 64
vazba: brožovaná
rozměry: 130x200 mm
barva: černobíle
Cena: 78,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: