Dějepis a historie

Dějepis a historie

Evropské dejiny Evropy 1 + 2

Evropské dejiny Evropy 1 + 2

1. Mýty a základy, 2. Od renesance k renesanci?
Karolinum, 1. vydání, 2003

Mimořádně čtivá publikace představuje v českém prostředí doposud stále nezvyklý výklad dějin Evropy, jakožto dějin společně sdílených hodnot a postojů. Čtenář je tak místo událostních evropských dějin seznámen s dějinami lidí, kteří po více než 2000 let sdíleli týž úděl a prožívali stejné situace a události, jež vytvářely jejich společnou minulost. První díl, nazvaný Mýty a základy, začíná hledáním archetypů v mytologii a dějinách tří historických zdrojů evropské civilizace, řeckém, římském a židovském, a končí 15. stoletím. Druhý díl, nazvaný Od renesance k renesanci?, začíná obdobím humanismu, renesance a náboženských válek a končí znovuzrozením Evropy po roce 1989. Autory dvoudílné publikace jsou především francouzští historici z Univerzity Paula Valéryho v Montpellieru. Ve struktuře, obsahu a stylu práce se nezapře vliv historické školy Annales.

Detail
kat. č.: 200788
ISBN-13: 80-246-0411-6
jazyk: český
stran: 592
vazba: brožovaná
rozměry: 150x240 mm
barva: černobíle
Cena: 550,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: