Dějepis a historie

Dějepis a historie

Evropa v proměnách staletí

Evropa v proměnách staletí

EQUILIBRIA, 3. vydání, aktualizované, 2001

Na základě úspěchu prvního i druhého vydání, které byly v krátkosti rozebrány, připravilo nakladatelství nové, opravené, aktualizované i podstatně rozšířené třetí vydání této unikátní encyklopedie, která zahrnuje základní informace o více než 1 500 evropských územích (říších, státech a státečcích, historických území, provinciích, oblastech atd.), a to od dob starověku po dnešní dny. K autorům prvního vydání PhDr. Františku Honzákovi, PhDr. Marku Pečenkovi a PhDr. Jitce Vlčkové (která rovněž nakreslila na 485 původních mapek) přistoupil i Dr. František Stellner, který knihu doplnil o více než 100 hesel týkajících se především menších území v rámci Římsko-německé říše i jednotlivých říšských rodů či církevních institucí disponujících kuriálním či virilním hlasem na říšském sněmu. Doplněna však byla i další území ve Francii, Skandinávii aj.
Text s kratším úvodem, v němž se vymezuje pojem Evropy, tak tvoří na 1 000 abecedně řazených encyklopedických hesel (a několik set odkazů), které vedle názvu území, jeho proměn i cizojazyčných (zejména latinských) znění přináší základní historicko-geografický a etnický vývoj, a to včetně dynastických a státoprávních změn, válek či revolucí. Nejednou tak čtenáři odhaluje kořeny dnešních krizí a sporů. Text doplňuje na 350 tabulek s více než 10 000 jmény-údaji (často v počeštěné i originální podobě), které zachycují posloupnost císařů, carů, sultánů, králů, chánů, kurfiřtů, markrabí, vévodů, lantkrabí, knížat, dóžat, hetmanů, hrabat, regentů, místodržících, usurpátorů, ale i prezidentů, premiérů či předsedů nejvyšších sovětů a podobně. Obdobně se uvádí i tabulky papežů, arcibiskupů, významných biskupů či velmistrů církevních řádů. V podobném záběru tyto údaje nebyly publikovány, a to nejen v naší literatuře.

Detail
kat. č.: 200771
ISBN-13: 978-80-7277-025-0
ISBN-10: 80-7277-025-X
EAN: 9788072770250
jazyk: český
stran: 768
vazba: vázaná
rozměry: 145x205 mm
barva: černobíle
Cena: 490,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: