Politologie > Evropa a Evropská unie

Evropa a Evropská unie

Eurovolby 2009

Eurovolby 2009

prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní evropě?
Aleš Čeněk, 1. vydání, 2009

Evropeizační procesy se v souvislosti s prohlubováním evropského integračního procesu a rozšiřováním Evropské unie po roce 1990 staly významným tématem politologického výzkumu. Předkládaná kniha se soustředila na otázku hloubky a kvality evropeizace politických stran v deseti tzv. postkomunistických zemích středovýchodní Evropy, které k Unii přistoupily v roce 2004, resp. 2007. S využitím konceptu evropeizace politických stran Roberta Ladrecha a některých východisek teorie voleb druhého řádu ve zkoumaných zemích se náš výzkum na půdorysu voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 soustředí na tři základní aspekty – programatické aspekty, organizační aspekty a změny formátu a mechaniky domácích stranických systémů. Volby do Evropského parlamentu jsou v jednotlivých studiích začleněny do širšího komparativního rámce jak s prvními volbami do téhož tělesa ve zkoumaných zemích (2004 nebo 2007), tak s národními volbami.

Detail
kat. č.: 200759
ISBN-13: 978-80-7380-231-8
EAN: 9788073802318
jazyk: český
stran: 272
vazba: brožovaná
rozměry: 150x205 mm
barva: černobíle
Cena: 280,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: