Ekonomie

Ekonomie

Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989

Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989

/alternativní pohled/
Karolinum, 1. vydání, 2000

Kniha přináší alternativní pohled na transformaci společností a ekonomik sovětského typu. Lubomír Mlčoch předkládá institucionální analýzu české neoliberální transformační strategie a jejích praktických výsledků s ostrou kritikou české privatizace. Jako východisko ze současných problémů české společnosti doporučuje zejména soustavné budování institucionálního řádu. Pavel Machonin poskytuje přehled soudobých teorií modernizace a věnuje se aplikaci koncepce komplexní modernizace na rozvoj české společnosti. Doporučuje vypracování komplexní, humanistické teorie a strategie modernizace, umožňující harmonizovat proces ekonomického a společenského rozvoje s jeho globální dimenzí a přijatelnou kvalitou života.Milan Sojka přináší analýzu hlavních faktorů, které vedly ke špatným výsledkům neoliberální transformační strategie, a ukazuje její negativní dopady na restrukturalizaci bývalých velkých státních podniků na struktuře českého vývozu a na vývoji rozdělování výdělků z pohledu "meritokratického ideálu".

Detail
kat. č.: 200691
ISBN-13: 80-246-0119-2
jazyk: český
stran: 276
vazba: vázaná
rozměry: 135x205 mm
barva: černobíle
Cena: 260,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: