Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache

Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache

Studienmaterial für die Lehramtstudenten
MU Brno, 1. vydání, 2011

Základní pojmy morfologie německého jazyka, odborná terminologie z oblasti tvoření slov, nejčastější způsoby tvoření slov v němčině. Nauka o slovních druzích, slova ohebná a neohebná. Podrobná charakteristika jednotlivých slovních druhů se zvláštním zřetelem na podstatná jména a slovesa. Typy skloňování podstatných jmen a tvoření množného čísla. Morfologické znaky pravidelných a nepravidelných sloves, tvoření slovesných časů, slovesného způsobu a rodu činného a trpného. Vyjadřování modality v němčině, tvoření imperativu. Tvoření konjunktivu v přítomném a minulém čase, užívání konjunktivních tvarů ve větách. Gramatické tabulky – rod podstatných jmen, slabé skloňování, skloňování adjektiv, přehled ustálených verbonominálních vazeb. Skriptum je určeno pro všechny typy studia německého jazyka na katedře německého jazyka a literatury.

Detail
kat. č.: 200685
ISBN-13: 978-80-210-5435-6
EAN: 9788021054356
jazyk: německý
stran: 126
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
barva: černobíle
Cena: 160,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: