Zdravotnická literatura (pro SZŠ a VOŠ)

Zdravotnická literatura (pro SZŠ a VOŠ)

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství

NCO NZO, 2. vydání, 2008

Správně vedená komunikace, efektivní komunikace, přispívá ke zlepšení vztahů mezi komunikujícími subjekty. Cílem této publikace tedy je usnadnit ošetřujícímu personálu přístup k nemocným, ale i ke zdravým osobám, s nimiž přijdou v souvislosti s výkonem povolání do styku. Autorka nejprve seznamuje se základními pojmy z oblasti komunikace a s možnostmi využití komunikačních dovedností. Další kapitoly jsou zaměřeny na specifické poruchy řeči a poruchy exprese a popisují specifika přístupu k osobám se znevýhodněním (sluchově postižení, zrakově postižení, hluchoslepí, osoby s tělesným či mentálním znevýhodněním), opomenuta není ani problematika komunikace se seniory.

Detail
kat. č.: 200679
ISBN-13: 978-80-7013-466-5
EAN: 9788070134655
jazyk: český
stran: 100
vazba: brožovaná
rozměry: 140x175 mm
barva: černobíle
Cena: 173,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: