Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

MU Brno, 1. vydání, 2007

Obsahem publikace je analýza učiva českého jazyka v 6. až 9. ročníku základní školy a metodických postupů jeho podání a procvičování. Je rozdělena do 7 kapitol nazvaných podle tematických celků: Obecné poučení o jazyce; Zvuková stránka jazyka; Pravopis; Význam slov; Tvoření slov; Tvarosloví; Skladba. O jednotlivých tematických celcích se však nehovoří izolovaně, neustále je zdůrazňováno sepětí jednotlivých složek vyučování českému jazyku, např. pravopisu a zvukové stránky, tvarosloví, nauky o slovní zásobě, skladby; význam zvládnutí gramatických kategorií jmen a sloves pro zvládnutí skladebního učiva apod. Teoretické poznatky jsou vždy důsledně propojeny s vysvětlením metodických postupů.

Detail
kat. č.: 200571
ISBN-13: 978-80-210-4244-5
EAN: 9788021042445
jazyk: český
stran: 138
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
barva: černobíle
Cena: 95,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: