Filosofie > Sémiotika a lingvistika

Sémiotika a lingvistika

Dialogičnost a sociální reprezentace

Dialogičnost a sociální reprezentace

Dynamika mysli
Academia, 1. vydání, 2007

Publikace z oboru sociální psychologie, zabývající se problematikou vztahu sociálních jevů a lidské komunikace. Její autorka, profesorka na francouzských a anglických univerzitách, přichází s názorem, že studium sociálních jevů vyžaduje teorii sociálního poznání, jež tyto jevy pojímá jako fenomény ve změně, v jejich historickém a kulturním vývoji. Tvrdí, že bázi pro takovou teorii poznání tvoří dialogičnost lidské mysli. Dialogičnost jako schopnost lidské mysli nazírat, tvořit a komunikovat sociální skutečnosti z hlediska jinakosti nebo v opozici k ní. Dialog, dialogické vztahy a sociální změna se zde stávají důležitou součástí sociálního poznání. Dále autorka provází čtenáře analýzou dialogických antinomií v myšlení a jazyce; zaobírá se mentálními a kolektivními reprezentacemi, jež odlišuje od reprezentací sociálních. Teorie sociálních reprezentací potom klade komunikaci a koncept změny do centra sociální psychologie. Nová kniha profesorky Ivany Markové je jedinečná a cenná tím, že spojuje koncept dialogu se sociálním poznáním, a pro obor sociální psychologie se tak stává významným přínosem.

Detail
kat. č.: 200567
ISBN-13: 978-80-200-1542-6
EAN: 9788020015426
jazyk: český
stran: 284
vazba: vázaná
rozměry: 145x215 mm
barva: černobíle
Cena: 320,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: