Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti

Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti

Osveta, 1. vydání, 2002

Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia používané u detí i dospelých.
V špeciálnej časti sú jednotlivé kapitoly zamerané na diagnostiku jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti - narušeného vývinu reči, porúch zvuku reči, porúch hlasu, dyslálie, afázie, dyzartrie, mutizmu, detského autizmu, brblavosti, porúch čítanej a písanej reči a zajakavosti. Publikácia je určená klinickým a školským logopédom, klinickým a poradenským psychológom, foniatrom, psychiatrom, neurológom, špeciálnym pedagógom a jazykovedcom.

Detail
kat. č.: 200565
ISBN-13: 80-8063-100-X
EAN: 9788080631000
jazyk: slovenský
stran: 267
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
barva: černobíle
Cena: 200,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: