Rádci > ostatní

ostatní

Daňový řád s komentářem

Daňový řád s komentářem

Anag, 1. vydání, 2010

Dnem 1. 1. 2011 nabyl účinnosti nový daňový řád, který nahradil dosavadní daňový procesní předpis, tj. zákon o správě daní a poplatků.

Autoři knihy se přímo podíleli na vzniku zákona
Na znění nového daňového řádu se mimo pracovníků Ministerstva financí zásadním způsobem podílela Expertní komise zřízená k tomuto účelu, jejímiž členy byli i autoři této publikace – JUDr. Kohoutková jako advokátka a bývalá vedoucí legislativní pracovnice Ministerstva financí v oblasti správy daní a JUDr. Kobík jako vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců
Oba autoři vycházejí ze svých bohatých zkušeností s aplikací zákona o správě daní a poplatků a ze zkušeností získaných při tvorbě původního i nového daňového předpisu.


Zpracování knihy Daňový řád
Mimo komentáře jednotlivých ustanovení daňového řádu obsahuje publikace pro větší názornost u jednotlivých procesních institutů i srovnání komentované právní úpravy s právní úpravou dosavadní a citáty z té judikatury k zákonu o správě daní a poplatků, kterou lze podle názoru autorů případně použít i v podmínkách daňového řádu, jakož i z judikatury, která vedla k novému pojetí zákonných ustanovení daňového řádu

Technická novela
Zákon č. 30/2011 Sb. (tzv. technická novela), který nabyl účinnosti dnem 1. 3. 2011, je v publikaci nakladatelství ANAG citována a stručně okomentována, takže čtenáři je zaručena nejvyšší aktuálnost předkládaného textu

Využití publikace Daňový řád
Znalost daňového řádu, který je základním procesním předpisem pro správu daní, je nezbytná pro výkon povolání pracovníků územních finančních orgánů, daňových poradců, advokátů a hlavně pro všechny poplatníky a plátce daní.
Daňový řád se týká i mnoha dalších pracovníků veřejné správy, kteří zajišťují placení peněžitých plnění vzniklých z rozhodnutí ve veřejné správě např. podle správního řádu, pokud jsou příjmem veřejných rozpočtů, a všech občanů a právnických osob, které jsou k takovému plnění povinny.

Detail
kat. č.: 200471
ISBN-13: 978-80-7263-616-7
EAN: 9788072636167
jazyk: český
stran: 958
vazba: vázaná
rozměry: 145x210 mm
barva: černobíle
Cena: 679,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: