Člověk hledá člověka

Člověk hledá člověka

Management press, 2. vydání, přepracované, 2001

Kniha doc. dr. Evy Bedrnové Člověk hledá člověka je určena tomu nejširšímu okruhu čtenářů – poutavě, vtipně a zasvěceně provádí „labyrintem“ mezilidských vztahů; těmi nejjednoduššími, nezávaznými, v podstatě náhodnými kontakty počínaje a těmi nejzávaznějšími a nejintimnějšími, tj. vztahy partnerskými a manželskými konče. (Rozhodně ale před sebou nemáme knihu výlučně o tom, „jak na to“, jak najít „toho pravého“ či „tu pravou“, resp. jak navazovat pragmatické, účelově výhodné společenské či pracovní vztahy, ačkoli ani tyto typy mezilidských interakcí autorka neopomíjí. Obsahu, zaměření knihy by proto asi nejspíše odpovídal název Člověk se setkává s člověkem nebo Člověk mezi lidmi. Prostě jde o „mapu“ s „optimálním měřítkem“, průvodce umožňujícího orientaci v „krajině“ lidí a mezilidských vztahů, o „typologii“, „klíč k určování“ vztahů, tj. k jejich identifikaci a pochopení jejich charakteristických znaků, smíme-li takto „nečtivě“ parafrázovat a rozšířit slova autorčina úvodu.) Autorka se zabývá často spletitými souvislostmi navázání či vzniku mezilidských vztahů, rozvíjení a zániku, včetně postupného vytváření nové „vztahové kapacity“ člověka. Rozebírá podmínky, které vznik jednotlivých typů vztahů ovlivňují, a charakterizuje mechanismy, dynamiku a pravidla jejich utváření a fungování. Vychází z toho, že každý člověk je součástí lidského společenství, v jehož rámci se setkává s lidmi vzdálenějšími i blízkými, a na ilustrativních příkladech z vlastní bohaté poradenské praxe ukazuje, jak lidé vztahy navazují, co vznik a rozvoj vztahů podporuje a co jim naopak neprospívá. Důraz klade na význam poznání a vymezení nezbytných „pravidel hry“ umožňujících jejich „bezkonfliktní, hladké“ fungování, jehož předpokladem je však odpovědný, aktivní přístup každého jedince k rozvíjení vztahů – a? již vztahům k rodinným příslušníkům nebo ke kolegům na pracovišti. Každá z osmi kapitol je ukončena „testy“, na nichž je možné si prověřit vlastní způsobilost k navazování a rozvíjení mezilidských vztahů a zvládání konfliktních situací. Výsledky testů s komentáři k jednotlivým řešením jsou uvedeny na konci knihy.
Také toto vydání knihy svými ilustracemi doprovodil Petr Juřena.

Detail
kat. č.: 200450
ISBN-13: 80-7261-040-6
EAN: 9788072610402
jazyk: český
stran: 230
vazba: brožovaná
rozměry: 145x205 mm
barva: černobíle
Cena: 230,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: