Sociologie

Sociologie

Člověk a vzdělání v informační společnosti

Člověk a vzdělání v informační společnosti

Vzdělání a život v komputerizovaném světě
Portál, 1. vydání, 2007

Autoři knihy vycházejí z opakovaných výzkumů implementace informačních a komunikačních technologií do společnosti a z aktuálních výzkumů využívání elektronických médií, počítače a internetu ve vzdělávání. Mapují nejen vývoj informační společnosti, ale také naznačují, kam by se měla zaměřit pozornost pedagogů a výchovných pracovníků, kteří se zabývají využitím nových informačních technologií při výuce a ve vzdělávání. Kniha je příspěvkem k oboru mediální pedagogika, který patří v informační a "učící se" společnosti k nejdůležitějším odvětvím moderní pedagogiky.
Ocení ji učitelé všech stupňů škol, pracovníci v oblasti celoživotního vzdělávání, studenti informatiky, společensko-vědních disciplín a pedagogických fakult, pracovníci v oblasti knihovnictví a každý, kdo se zajímá o proměny společnosti pod vlivem nových informačních a komunikačních technologií.

Detail
kat. č.: 200449
ISBN-13: 978-80-7367-230-0
EAN: 9788073672300
jazyk: český
stran: 296
vazba: brožovaná
rozměry: 160x230 mm
barva: barevně
Cena: 457,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: