Žurnalistika a média

Žurnalistika a média

Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

Masarykova univerzita, 1. vydání, 2013

Ke klíčové proměně společenského systému a specificky i mediálního systému docházelo v České republice po roce 1989. Průběh a podoba takzvané strukturální transformace českých médií je zmapována pouze okrajově, především se zaměřením na politické a ekonomické aspekty této proměny a na celostátní média. Subsystém lokálního a regionálního tisku je v tomto diskurzu spíše opomíjený, ačkoliv právě na jeho úrovni dochází k silné identifikaci čtenářů s danými médii a v průběhu transformace lokálního a regionálního tisku došlo k zásadním změnám, které otevírají nové teoretické i empirické otázky. Vycházíme tedy z teoreticky popsaných aspektů strukturální transformace a aplikujeme je na případ českého lokálního a regionálního tisku. Zaměřujeme se přitom především na hledání odpovědi na otázku, zda v rámci strukturální transformace dochází u lokálního a regionálního tisku k rozmělňování jeho lokálních charakteristik.

Detail
kat. č.: 200414
ISBN-13: 978-80-210-6478-2
ISBN-10: 80-210-6478-1
EAN: 9788021064782
jazyk: český
stran: 339
vazba: brožovaná
rozměry: 140x200 mm
barva: černobíle
Cena: 301,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: