Sociologie

Sociologie

Čas a společnost

Čas a společnost

K otázce temporalizované sociologie
ISV, 1. vydání, 2003

Problém času je transverzálním sociologickým problémem, který je přítomen v každé sociologické teorii i v každém výzkumu, byť mnohdy ve formě zamlčeného předpokladu. To je důvod, proč se v současné době šíří názor, že lepší pochopení času může přispět nejen k odhalení dílčích nedostatků a problémů sociálních věd, nýbrž k celkovému rozvoji teorie i výzkumu. Sociologické studie, jak zaznívá z úst radikálních kritiků, budou tak dlouho špatné, dokud sociologové lépe nepochopí podstatu a funkci času. Dosavadní úsilí o překonání tohoto stavu se orientuje na řešení tří vzájemně spjatých problémů: a) konstituce času jako sociální kategorie, b) fungování temporálních struktur na různých úrovních společenských systémů, c) místa a úlohy času v obecné sociologické teorii. Publikace přináší pohled na minulé i soudobé pokusy o řešení těchto otázek ve světové sociologii. Kniha je určena studentům humanitních oborů, odborníkům z oblasti sociologie a všem zájemcům o problematiku času.

Detail
kat. č.: 200364
ISBN-13: 80-86642-06-2
EAN: 9788086642062
jazyk: český
stran: 160
vazba: brožovaná
rozměry: 120x195 mm
barva: černobíle
Cena: 137,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: