Pedagogika > Výchova a vzdělávání

Výchova a vzdělávání

Civitas

Civitas

Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd
ISV, 1. vydání, 2001

Publikace seznamuje českou učitelskou veřejnost a širší odbornou veřejnost s americkými pedagogickými zkušenostmi, didaktickými přístupy, modely a konkrétními metodickými postupy. Každé téma je v Civitas zpracováno ze tří hledisek: koncepčního, historického a současného. V koncepční perspektivě je důraz položen na pojmový aparát, filozofická východiska a myšlenkové paradigma. Historické hledisko klade důraz na dějinnou zkušenost současné společnosti. Současná perspektiva obsahuje tematizaci aktuálních palčivých problémů. Hlavním cílem Civitas jakožto rámcového kurikula je zlepšení úrovně výchovy k občanství, a to především pokud jde o pojetí fenoménu občanských ctností a cítění, ale také pokud jde o znalosti, dovednosti a přístupy.

Detail
kat. č.: 200311
ISBN-13: 80-85866-75-7
EAN: 9788085866759
jazyk: český
stran: 136
vazba: brožovaná
rozměry: 120x195 mm
barva: černobíle
Cena: 109,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: