Sociologie

Sociologie

Bydlení – věc veřejná

Bydlení – věc veřejná

Sociální aspekty bydlení v české republice a zemích Evropské unie
Slon, 1. vydání, 2002

K problematice bytové politiky a bydlení obecně vyšlo u nás jen málo odborně fundovaných publikací. Tato kniha chce proto alespoň částečně přispět k zaplnění mezer v našem poznání. Čtenáři nabízí relativně zevrubný popis systémů sociálního bydlení a příspěvků na bydlení v zemích Evropské unie (i v dalších vyspělých zemích mimo její hranice) včetně hledání inspirativních prvků, které by bylo možno adaptovat na české prostředí. Autoři se rovněž věnují konkrétním návrhům těchto nástrojů a popisu výsledků počítačových simulací týkajících se ekonomických i sociálních dopadů na finanční dostupnost bydlení v případě jejich zavedení. Závěrečná kapitola se zabývá srovnáním drah bydlení (stěhování) v ČR a v některých vybraných zemí Evropské unie. Publikace se důsledně zaměřuje na srovnání situace v naší zemi se situací v ostatních vyspělých zemích a klade velký důraz na praktickou využitelnost uvedených informací. Z těchto důvodů by mohla být - vedle odborné veřejnosti, představitelů místních i ústředních veřejných orgánů a studentů ekonomických a sociologických oborů - přínosem i pro širší laickou veřejnost.

Detail
kat. č.: 200271
ISBN-13: 80-86429-12-1
EAN: 9788086429120
jazyk: český
stran: 288
vazba: brožovaná
rozměry: 160x235 mm
barva: černobíle
Cena: 235,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: