Antropologie

Antropologie

Antropologie příbuzenství

Antropologie příbuzenství

Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě
Slon, 1. vydání, 2010

Práce je prvním pokusem o systematické shrnutí antropologického studia příbuzenství v českém jazyce. Autor v ní příbuzenské vztahy nahlíží jako sociální vztahy vycházející z interpretace zákonitostí lidské reprodukce a věnuje se kulturní logice jejich uspořádání v alternativních variantách příbuzenských systémů v různých společnostech. Práce obsahuje jedenáct kapitol tematicky rozdělených do čtyř částí. Výklad jednotlivých témat je ilustrován více než sto padesáti příbuzenskými diagramy, grafy a tabulkami. První část se věnuje základům antropologického studia příbuzenství, jeho historii, základním termínům, konceptům a východiskům, dále pak kulturním rozdílnostem v interpretaci podstaty lidské reprodukce a specifickému „jazyku“ příbuzenských studií, tj. zásadám konstrukce příbuzenských diagramů. Druhá část se zabývá descendencí a v jejím rámci jsou pojednána descendenční pravidla a systémy (patrilineární, matrilineární, bilineární a bilaterální descendence) a jejich vliv na podobu příbuzenských skupin a strukturu společnosti. Třetí část je věnována afinitě, manželství a rezidenci. Čtvrtá část se zabývá příbuzenskou terminologií a jsou v ní rozebrány různé typologizace systémů příbuzenské terminologie, jejich strukturální charakteristiky a vztah příbuzenské terminologie k dalším částem příbuzenských systémů. Práci uzavírá Epilog se zamyšlením nad budoucností příbuzenství. Proč se s příbuzenstvím setkáme všude na světě? Jak se příbuzenské systémy v různých kulturách liší? Co je zdrojem této odlišnosti? Co je podstatou příbuzenství? Co vytváří příbuzenskou blízkost? Kdo ještě je a kdo už není příbuzný? Proč se liší příbuzenské systémy, když se lidé na celém světě reprodukuji z biologického hlediska stejně? Jak příbuzenský systém ovlivňuje sociální strukturu? Kdo je vhodný manželský partner? Čím se monogamie, polygynie a polyandrie liší a čím se podobají? Jak se liší rodiny a domácnosti?

Detail
kat. č.: 200137
ISBN-13: 978-80-7419-019-3
EAN: 9788074190193
jazyk: český
stran: 404
vazba: brožovaná
rozměry: 150x229 mm
barva: černobíle
Cena: 345,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: