Antropologie

Antropologie

Antropologie

Antropologie

Teorie člověka a kultury
Portál, 1. vydání, 2011

Intenzivní setkávání kultur je pro dnešní dobu příznačným rysem a je zdrojem jak obohacení, tak konfliktů. I u nás roste zájem o sociální a kulturní antropologii jako o vědu zkoumající různé kultury, tedy způsoby života sdílené členy určité společnosti. Kniha navazuje na předchozí publikaci Přehled antropologických teorií kultury. Čtivě napsaná vysokoškolská příručka nabízí přehled nejvýznamnějších antropologických koncepcí kultury a jejich základních pojmů a modelů. Čtenář tu najde informace o jednotlivých teoriích, okolnostech jejich vzniku a hodnocení různých směrů v současné době. Nové vydání je rozšířeno o kapitoly týkající se postmoderní antropologie, kulturálních studií, kulturologie a současných trendů v sociální a kulturní antropologii.

Detail
kat. č.: 200134
ISBN-13: 978-80-7367-432-8
EAN: 9788073674328
jazyk: český
stran: 744
vazba: vázaná
rozměry: 160x235 mm
barva: černobíle
Cena: 897,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: