Pedagogika > Výchova a vzdělávání

Výchova a vzdělávání

Aktivní naslouchání při vyučování

Aktivní naslouchání při vyučování

Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ
Portál, 1. vydání, 2006

Naslouchání je zdaleka nejvyužívanější komunikační dovedností. To dokazují i četné domácí a zahraniční výzkumy, přesto je umění naslouchat věnována v našich školách jen velmi malá pozornost. S nástupem komunikačně orientovaného vyučování od druhé poloviny devadesátých let 20. století se sice si-tuace začíná postupně měnit, změny však výrazně brzdí skutečnost, že učitelům v praxi i studentům stále chybí soustavnější teoreticky podložené a zároveň prakticky orientované poučení o tom, jak umění naslouchat u žáků rozvíjet. Tato publikace se pokouší tuto mezeru zaplnit. Je věnována metodice rozvíjení dovednosti naslouchat aktivně a s porozuměním při výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ. Autoři vycházejí z komunikačního pojetí jazykového vyučování, zasazují umění naslouchat a jeho rozvíjení do obecnějšího rámce rozvíjení komunikačních dovedností a aktivit dítěte, podávají metodické pokyny a doporučení, jak při výuce na 1. stupni ZŠ postupovat, a nabízejí příklady cvičení či aktivit, jež mohou učitelé při výuce využít.

Detail
kat. č.: 200078
ISBN-13: 80-7367-101-8
EAN: 9788073671013
jazyk: český
stran: 104
vazba: brožovaná
rozměry: 160x230 mm
barva: černobíle
Cena: 187,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: