...ať je stůl k pohoštění prostřený

...ať je stůl k pohoštění prostřený

Úvahy a eseje k 660. výročí založení Univerzity Karlovy
Karolinum, 1. vydání, 2008

Osobitá a netradiční pocta Univerzitě Karlově k 660. výročí jejího založení z pera profesora sociologie Miloslava Petruska – osobnosti, která je na jednu stranu s univerzitou velmi úzce spjata (autor zde vyučuje a působil i ve funkci prorektora), na druhou stranu vůči ní má profesionální odstup a nadhled potřebný k nezaujaté a originální perspektivě. Soubor jeho úvah a esejů je koncipován tak, že nesupluje již existující historii UK, ale jde napříč dějinami a obory, událostmi a příběhy a hledá jejich skryté souvislosti. Propojuje tak tradici s aktualitou, historické se svrchovaně současným a vážné s lehce groteskním v perspektivě, která překračuje horizont „společnosti vědění“ směrem k „informační společnosti“ a roli, jakou v ní Univerzita Karlova zastává a především bude.

Detail
kat. č.: 200002
ISBN-13: 978-80-246-1448-9
ISBN-10: 80-246-1448-0
jazyk: český
stran: 238
vazba: vázaná
rozměry: 155x250 mm
barva: černobíle
Cena: 260,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: