Mozek a řeč

Neurologie nejen pro logopedy
2009, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-464-9 
EAN:
9788073674649 
kat. č.:
201821 
cena: 
495,- Kč
Detail
Do košíku

Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči

2009, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-582-0 
EAN:
9788073675820 
kat. č.:
201874 
cena: 
269,- Kč
Detail
Do košíku

Nesoustředěné a neklidné dítě

Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD
2010, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-728-2 
EAN:
9788073677282 
kat. č.:
201980 
cena: 
309,- Kč
Detail
Do košíku

Nešikovné dítě

Dyslexie a další poruchy motoriky
2000, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-424-9 
EAN:
9788071784241 
kat. č.:
201983 
cena: 
225,- Kč
Detail
Do košíku

Od edukace osob k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižením

2014, 2. upravené, doplněné vydání, Masarykova univerzita
ISBN-13:
978-80-210-7689-1 
ISBN-10:
80-210-7689-5 
EAN:
9788021076891 
kat. č.:
202105 
cena: 
185,- Kč
Detail
Do košíku

Oftalmopedie

Texty k distančnímu vzdělávání
2007, 2. vydání, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-159-1 
ISBN-10:
80-7315-159-6 
EAN:
9788073151591 
kat. č.:
202148 
cena: 
129,- Kč
Detail
Do košíku

Pes a dítě s mentálním potižením

2004, 1. vydání
ISBN-13:
80-244-0953-4 
kat. č.:
202250 
cena: 
60,- Kč
Detail
Do košíku

Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi

2004, 2. přepracované vydání
ISBN-13:
80-244-0833-3 
EAN:
9788024408330 
kat. č.:
202270 
cena: 
89,- Kč
Detail
Do košíku

Porucha pozornosti bez hyperaktivity

Pomoc rodičům a učitelům
2014, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-0599-9 
ISBN-10:
80-262-0599-5 
EAN:
9788026205999 
kat. č.:
202336 
cena: 
209,- Kč
Detail
Do košíku

Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky
2008, 3. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-430-4 
EAN:
9788073674304 
kat. č.:
202339 
cena: 
189,- Kč
Detail
Do košíku

Poruchy učení

Dysortografie, dysgrafie, dyslexie
2000, 5. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-481-8 
EAN:
9788071784814 
kat. č.:
202341 
cena: 
145,- Kč
Detail
Do košíku

Poruchy učení

Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností
2009, 11. přepracované, rozšířené vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-514-1 
EAN:
9788073675141 
kat. č.:
202343 
cena: 
277,- Kč
Detail
Do košíku

Poruchy učení

Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností
2003, 1. přepracované, rozšířené vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-800-7 
EAN:
9788071788003 
kat. č.:
202342 
cena: 
265,- Kč
Detail
Do košíku

Postižený člověk v dějinách II

Texty k dějinám speciálně pedagogické teorie a praxe (Vybrané příspěvky z konferencí Postižený člověk v proměnách času I a II)
2007, 1. vydání, Gaudeamus
ISBN-13:
978-80-7041-081-3 
kat. č.:
202355 
cena: 
98,- Kč
Detail
Do košíku

Předcházíme poruchám učení

Soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě
2016, 6. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-1082-5 
ISBN-10:
80-262-1082-4 
EAN:
9788026210825 
kat. č.:
202539 
cena: 
187,- Kč
Detail
Do košíku

Přístupy k dětem a mláděži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu

Texty k distančnímu vzdělávání
2013, 1. vydání, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-242-0 
EAN:
9788073152420 
kat. č.:
202608 
cena: 
146,- Kč
Detail
Do košíku

Psychomotorické hry

pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti
2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3627-3 
kat. č.:
202692 
cena: 
52,- Kč
Detail
Do košíku

Psychopedie

teoretické základy a metodika
2013, 5. upravené, doplněné vydání, Parta
ISBN-13:
978-80-7320-187-6 
ISBN-10:
80-7320-187-9 
kat. č.:
202698 
cena: 
574,- Kč
Detail
Do košíku

Psychopedie

Texty k distančnímu vzdělávání
2007, 2. vydání, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-161-4 
ISBN-10:
80-7315-161-8 
EAN:
9788073151614 
kat. č.:
202699 
cena: 
129,- Kč
Detail
Do košíku

Putování za nejmocnějším kouzlem

2009, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-308-6 
EAN:
9788073673086 
kat. č.:
202723 
cena: 
159,- Kč
Detail
Do košíku

Rozumově nadané děti s dyslexií

2011, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-990-3 
EAN:
9788073679903 
kat. č.:
202827 
cena: 
269,- Kč
Detail
Do košíku

Rozumově nadaní studenti s poruchou učení

Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu
2014, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-7520-7 
ISBN-10:
80-210-7520-1 
EAN:
9788021075207 
kat. č.:
202828 
cena: 
336,- Kč
Detail
Do košíku

Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením

2013, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-0369-8 
ISBN-10:
80-262-0369-0 
EAN:
9788026203698 
kat. č.:
204165 
cena: 
289,- Kč
Detail
Do košíku

Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením

2011, 1. vydání
ISBN-13:
978-80-244-2742-3 
EAN:
9788024427423 
kat. č.:
202835 
cena: 
172,- Kč
Detail
Do košíku