Nešikovné dítě

Dyslexie a další poruchy motoriky
2000, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-424-9 
EAN:
9788071784241 
kat. č.:
201983 
cena: 
225,- Kč
Detail
Do košíku

Od edukace osob k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižením

2014, 2. upravené, doplněné vydání, Masarykova univerzita
ISBN-13:
978-80-210-7689-1 
ISBN-10:
80-210-7689-5 
EAN:
9788021076891 
kat. č.:
202105 
cena: 
185,- Kč
Detail
Do košíku

Pes a dítě s mentálním potižením

2004, 1. vydání
ISBN-13:
80-244-0953-4 
kat. č.:
202250 
cena: 
60,- Kč
Detail
Do košíku

Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi

2004, 2. přepracované vydání
ISBN-13:
80-244-0833-3 
EAN:
9788024408330 
kat. č.:
202270 
cena: 
89,- Kč
Detail
Do košíku

Porucha pozornosti bez hyperaktivity

Pomoc rodičům a učitelům
2014, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-0599-9 
ISBN-10:
80-262-0599-5 
EAN:
9788026205999 
kat. č.:
202336 
cena: 
209,- Kč
Detail
Do košíku

Předcházíme poruchám učení

Soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě
2016, 6. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-1082-5 
ISBN-10:
80-262-1082-4 
EAN:
9788026210825 
kat. č.:
202539 
cena: 
187,- Kč
Detail
Do košíku

Přístupy k dětem a mláděži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu

Texty k distančnímu vzdělávání
2013, 1. vydání, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-242-0 
ISBN-10:
80-7315-242-8 
EAN:
9788073152420 
kat. č.:
202608 
cena: 
146,- Kč
Detail
Do košíku

Psychomotorické hry

pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti
2005, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3627-3 
kat. č.:
202692 
cena: 
52,- Kč
Detail
Do košíku

Psychopedie

teoretické základy a metodika
2013, 5. upravené, doplněné vydání, Parta
ISBN-13:
978-80-7320-187-6 
ISBN-10:
80-7320-187-9 
kat. č.:
202698 
cena: 
574,- Kč
Detail
Do košíku

Psychopedie

Texty k distančnímu vzdělávání
2007, 2. vydání, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-161-4 
ISBN-10:
80-7315-161-8 
EAN:
9788073151614 
kat. č.:
202699 
cena: 
129,- Kč
Detail
Do košíku

Putování za nejmocnějším kouzlem

2009, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-308-6 
EAN:
9788073673086 
kat. č.:
202723 
cena: 
159,- Kč
Detail
Do košíku

Rozumově nadané děti s dyslexií

2011, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-990-3 
EAN:
9788073679903 
kat. č.:
202827 
cena: 
269,- Kč
Detail
Do košíku

Rozumově nadaní studenti s poruchou učení

Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu
2014, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-7520-7 
ISBN-10:
80-210-7520-1 
EAN:
9788021075207 
kat. č.:
202828 
cena: 
336,- Kč
Detail
Do košíku

Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením

2013, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-0369-8 
ISBN-10:
80-262-0369-0 
EAN:
9788026203698 
kat. č.:
204165 
cena: 
289,- Kč
Detail
Do košíku

Sluchové postižení a sebereflexe

2007, 1. vydání, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-1300-0 
ISBN-10:
80-246-1300-X 
EAN:
9788024613000 
kat. č.:
202997 
cena: 
190,- Kč
Detail
Do košíku

Sociální aspekty dyslexie

2006, 1. vydání, Karolinum
ISBN-13:
80-246-1173-2 
EAN:
9788024611730 
kat. č.:
203019 
cena: 
260,- Kč
Detail
Do košíku

Somatopedie

Texty k distančnímu vzdělávání
2012, 1. vydání, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-233-8 
ISBN-10:
80-7315-233-9 
EAN:
9788073152338 
kat. č.:
203129 
cena: 
207,- Kč
Detail
Do košíku

Speciální andragogika

Texty k distančnímu vzdělávání
2014
ISBN-13:
978-80-7315-254-3 
EAN:
9788073152543 
kat. č.:
203163 
cena: 
146,- Kč
Detail
Do košíku

Speciální pedagogika

Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální
2014, 1. vydání, Triton
ISBN-13:
978-80-7387-792-7 
ISBN-10:
80-7387-792-9 
EAN:
9788073877927 
kat. č.:
204947 
cena: 
279,- Kč
Detail
Do košíku

Specifické poruchy učení a chování

Sborník 2000
2000, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7178-389-3 
ISBN-10:
80-7178-389-7 
EAN:
9788071783893 
kat. č.:
203170 
cena: 
249,- Kč
Detail
Do košíku

Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Texty k distančnímu vzdělávání
2007, 2. přepracované, rozšířené vydání, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-158-4 
EAN:
9788073151584 
kat. č.:
203232 
cena: 
156,- Kč
Detail
Do košíku

Surdopedie

Texty k distančnímu vzdělávání
2011, 1. vydání, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-225-3 
ISBN-10:
80-7315-225-8 
EAN:
9788073152253 
kat. č.:
203268 
cena: 
129,- Kč
Detail
Do košíku

Svépomocný program při koktavosti

Informace, zásady, postupy
2011, 3. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-899-9 
ISBN-10:
80-7367-899-3 
EAN:
9788073678999 
kat. č.:
203274 
cena: 
225,- Kč
Detail
Do košíku

Šest kroků ke zvládnutí ADHD

Manuál pro rodiče i učitele
2016, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-1035-1 
ISBN-10:
80-262-1035-2 
EAN:
9788026210351 
kat. č.:
204160 
cena: 
235,- Kč
Detail
Do košíku