Sociální práce

Sociální práce

Práce a péče

2008, 1. vydání, Slon
ISBN-13:
978-80-86429-94-6 
EAN:
9788086429946 
kat. č.:
202384 
cena: 
240,- Kč
Detail
Do košíku

Práce s lidmi

Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese
2008, 1. vydání
ISBN-13:
978-80-903858-2-5 
ISBN-10:
80-903858-2-6 
EAN:
9788090385825 
kat. č.:
202387 
cena: 
299,- Kč
Detail

Pracovat i žít

Napětí mezi profesním a osobním životem
ISBN-13:
978-80-7195-039-4 
EAN:
9788071950394 
kat. č.:
202388 
cena: 
149,- Kč
Detail
Do košíku

Právo sociálního zabezpečení

2009, 1. vydání
ISBN-13:
978-80-86775-23-4 
EAN:
9788086775234 
kat. č.:
202418 
cena: 
300,- Kč
Detail
Do košíku

Právo sociálního zabezpečení

2008, 4. přepracované, doplněné vydání, C. H. Beck
ISBN-13:
978-80-7400-032-4 
EAN:
9788074000324 
kat. č.:
202417 
cena: 
670,- Kč
Detail
Do košíku

Právo sociálního zabezpečení

3. aktualizované a doplněné vydání
2005, 3. aktualizované, doplněné vydání, C. H. Beck
ISBN-13:
80-7179-856-8 
EAN:
9788071798569 
kat. č.:
202419 
cena: 
590,- Kč
Detail
Do košíku

Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem

Popisy, postupy a doporučení jak zasáhnout
2008, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-390-1 
EAN:
9788073673901 
kat. č.:
202455 
cena: 
289,- Kč
Detail
Do košíku

Předrozvodové a rozvodové poradenství

2007, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-1449-3 
EAN:
9788024714493 
kat. č.:
202544 
cena: 
179,- Kč
Detail
Do košíku

Případové konference

Praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou
2012, Portál
ISBN-13:
978-80-262-0181-6 
ISBN-10:
80-262-0181-7 
kat. č.:
204935 
cena: 
299,- Kč
Detail
Do košíku

Psychosociální intervence

2009, 1. vydání, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-1626-1 
EAN:
9788024616261 
kat. č.:
202701 
cena: 
190,- Kč
Detail
Do košíku

Public relations jako ovlivňování mínění

2., rozšířené vydání
2009, 2. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-2678-6 
EAN:
9788024726786 
kat. č.:
202716 
cena: 
198,- Kč
Detail
Do košíku

Romové: kulturologické etudy

2004, 1. vydání, Aleš Čeněk
ISBN-13:
80-86473-83-X 
EAN:
9788086473833 
kat. č.:
202804 
cena: 
292,- Kč
Detail
Do košíku

Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání

2005, 1. vydání
ISBN-13:
80-903228-6-7 
kat. č.:
202809 
cena: 
15,- Kč
Detail
Do košíku

S genderem na trh

Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých
2010, Slon
ISBN-13:
978-80-7419-030-8 
ISBN-10:
80-7419-030-7 
kat. č.:
204933 
cena: 
280,- Kč
Detail
Do košíku

Sanace rodiny

Sociální práce s dysfunkčními rodinami
2008, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-392-5 
EAN:
9788073673925 
kat. č.:
202901 
cena: 
357,- Kč
Detail
Do košíku

Sexualita osob s postižením a znevýhodněním

2013, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-0373-5 
ISBN-10:
80-262-0373-9 
EAN:
9788026203735 
kat. č.:
204241 
cena: 
199,- Kč
Detail
Do košíku

Slabikář sociální práce na ulici

Supervize, streetwork, financování
2003, 1. vydání, Doplněk
ISBN-13:
80-7239-148-8 
EAN:
9788072391486 
kat. č.:
202967 
cena: 
105,- Kč
Detail
Do košíku

Slovník sociální práce

2003, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-549-0 
EAN:
9788071785491 
kat. č.:
202989 
cena: 
399,- Kč
Detail
Do košíku

Sociální aspekty dyslexie

2006, 1. vydání, Karolinum
ISBN-13:
80-246-1173-2 
EAN:
9788024611730 
kat. č.:
203019 
cena: 
260,- Kč
Detail
Do košíku

Sociální dialog

Vyjednávání v teorii a praxi
ISBN-13:
978-80-7239-233-9 
ISBN-10:
80-7239-233-6 
kat. č.:
204932 
cena: 
268,- Kč
Detail
Do košíku

Sociální hnutí a vzdělávání dospělých

2004, 1. vydání, Eurolex Bohemia
ISBN-13:
80-86432-96-3 
EAN:
9788086432960 
kat. č.:
203027 
cena: 
145,- Kč
Detail
Do košíku

Sociální ochrana

Terciární prevence, její možnosti a limity
2008, 1. vydání, Aleš Čeněk
ISBN-13:
978-80-7380-138-0 
EAN:
9788073801380 
kat. č.:
203031 
cena: 
260,- Kč
Detail
Do košíku

Sociální patologie

Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů
2009, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-2781-3 
EAN:
9788024727813 
kat. č.:
203033 
cena: 
299,- Kč
Detail
Do košíku

Sociální politika

2007, 4. přepracované, doplněné vydání, Aspi
ISBN-13:
978-80-7357-276-1 
EAN:
9788073572761 
kat. č.:
203034 
cena: 
499,- Kč
Detail
Do košíku