Sociální práce

Sociální práce

Kvalita v sociální práci a sociálních službách

2014, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-4315-8 
ISBN-10:
80-247-4315-9 
kat. č.:
204922 
cena: 
299,- Kč
Detail
Do košíku

Kvalitní stravování jako sociální služba

2006, 1. vydání, Gaudeamus
ISBN-13:
80-7041-464-2 
kat. č.:
201487 
cena: 
184,- Kč
Detail
Do košíku

Lidský vztah jako součást profese

s předmluvou Jiřiny Šiklové
2006, 5. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7367-181-6 
EAN:
9788073671815 
kat. č.:
201566 
cena: 
169,- Kč
Detail
Do košíku

Management a marketing v praxi neziskových organizací

2008, 3. upravené vydání, Gaudeamus
ISBN-13:
978-80-7041-083-7 
kat. č.:
201625 
cena: 
213,- Kč
Detail
Do košíku

Manželské a rodinné poradenství

2006, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-1316-8 
ISBN-10:
80-247-1316-0 
EAN:
9788024713168 
kat. č.:
201638 
cena: 
139,- Kč
Detail
Do košíku

Mentoring

Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví
2010, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-772-5 
ISBN-10:
80-7367-772-5 
kat. č.:
204921 
cena: 
217,- Kč
Detail
Do košíku

Naděje je na druhém břehu

životy pražských žen bez domova
ISBN-13:
978-80-905743-4-2 
ISBN-10:
80-905743-4-3 
kat. č.:
204872 
cena: 
300,- Kč
Detail
Do košíku

Návrat k rodině a domů

Příprava klientů institucionálních služeb na návrat z odloučení
2009, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-544-8 
EAN:
9788073675448 
kat. č.:
201922 
cena: 
199,- Kč
Detail
Do košíku

Nebezpečí moci v pomáhajících profesích

2007, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-302-4 
EAN:
9788073673024 
kat. č.:
201930 
cena: 
199,- Kč
Detail
Do košíku

Neboj se usnout, Silvie!

ISBN-13:
80-7195-069-6 
EAN:
9788071950691 
kat. č.:
201936 
cena: 
75,- Kč
Detail
Do košíku

Nemocenské pojištění v praxi

Zákon s výkladem k 1.1.2009
2009, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-1969-6 
EAN:
9788024719696 
kat. č.:
201968 
cena: 
249,- Kč
Detail
Do košíku

Nezdravá závislost

ISBN-13:
80-7192-377-X 
EAN:
9788071923770 
kat. č.:
202012 
cena: 
149,- Kč
Detail
Do košíku

O osamělosti umírajících v našich dnech

1998, 1. vydání, Nakladatelství Franze Kafky
ISBN-13:
80-85844-39-7 
kat. č.:
202057 
cena: 
105,- Kč
Detail
Do košíku
novinka

Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu

Katedra řízení a supervize
ISBN-13:
978-80-87398-15-9 
ISBN-10:
80-87398-15-7 
kat. č.:
204450 
cena: 
120,- Kč
Detail
Do košíku

PACIENT: Revoluce v poskytování péče

1998, 1. vydání, Slon
ISBN-13:
80-85850-49-4 
EAN:
9788085850499 
kat. č.:
202199 
cena: 
74,- Kč
Detail
Do košíku

Paliativní péče a komunikace

2007, 1. vydání, Barrister & Principal
ISBN-13:
978-80-87029-24-4 
EAN:
9788087029244 
kat. č.:
202201 
cena: 
295,- Kč
Detail
Do košíku

Panie k deťom a na upratovanie

ISBN-13:
978-80-210-8762-0 
ISBN-10:
80-210-8762-5 
kat. č.:
204939 
cena: 
290,- Kč
Detail
Do košíku

Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality

2008, 1. vydání
ISBN-13:
978-80-7325-176-5 
EAN:
9788073251765 
kat. č.:
202223 
cena: 
159,- Kč
Detail
Do košíku

Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství

2008, 1. vydání, Triton
ISBN-13:
978-80-7387-095-9 
EAN:
9788073870959 
kat. č.:
202229 
cena: 
349,- Kč
Detail
Do košíku

Po stopách moci v nemoci

O morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví
2017, Slon
ISBN-13:
978-80-7419-250-0 
ISBN-10:
80-7419-250-4 
kat. č.:
205042 
cena: 
325,- Kč
Detail
Do košíku

Podpora rodiny

2014, Portál
ISBN-13:
978-80-262-0697-2 
ISBN-10:
80-262-0697-5 
kat. č.:
204938 
cena: 
329,- Kč
Detail
Do košíku

Poradenství

pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním
2009, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-509-7 
ISBN-10:
80-7367-509-9 
kat. č.:
204937 
cena: 
355,- Kč
Detail
Do košíku

Použití kvalitativních výzkumných metod při postupech rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti

1999, 1. vydání, Albert
ISBN-13:
80-85834-78-2 
EAN:
9788085834789 
kat. č.:
202368 
cena: 
78,- Kč
Detail
Do košíku

Poválečná obnova a budování míru

Role a strategie mezinárodních nevládních organizací
2008, 1. vydání
ISBN-13:
978-80-210-4699-3 
EAN:
9788021046993 
kat. č.:
202370 
cena: 
200,- Kč
Detail
Do košíku